MENU

GGZ Nieuwe Kansen bij Novadic-Kentron met 'Vitale teams'

Nieuwe Kansen bij Novadic-Kentron met ‘Vitale teams’

Rode cijfers, verzekeraars die steeds hogere eisen stelden en een veranderend krachtenveld door de transities in de zorg: Novadic-Kentron zat in het nauw. De organisatie vroeg zich af hoe zij weer ruimte kon maken voor haar doel: goede verslavingszorg bieden. We gingen samen met hen aan de slag met het project ‘Vitale teams’. Bekijk hoe Novadic-Kentron dit heeft ervaren én wat het opleverde.