MENU

GRZ Hoge kwaliteit, goede werksfeer en snelle doorstroom

De druk op de GRZ is hoog, en wordt de komende jaren alleen maar hoger. Vandaar dat QuaRijn de ondersteuning van P5COM vroeg bij het toekomstbestendig maken van haar zorg. Die gaven we. We keken bijvoorbeeld naar de beleving van de cliënt in het revalidatietraject, de flexibele inzet van personeel en het managen van in- door- en uitstroom. Resultaat: een hogere kwaliteit, lagere werkdruk, betere communicatie, en hogere opbrengsten.

Brandjes blussen

‘Je hoeft geen brandjes te blussen, maar kunt een beetje voorzien op de situatie’, zegt Jutta Hofman, geriatrie fysiotherapeut. Ook is de bekendheid van de organisatie in de regio toegenomen, en daarmee het aanbod. Zo wordt het voor QuaRijn mogelijk om het aantal bedden de komende jaren te verdubbelen van 32 naar 64. Maria der Weduwe, regiomanager Utrechtse Heuvelrug: ‘We zijn nu zo ver dat we naar de toekomst kunnen kijken en echt iets kunnen betekenen in de keten van de ouderenzorg.’