MENU

ZORGPRESTATIEMODEL De eerste uitdagingen – en hoe u ze oplost

Sinds 1 januari 2022 werken aanbieders in de GGZ met het Zorgprestatiemodel (ZPM). De kern van dit model: meer eenvoud en minder administratie. Behandelaren hoeven hun indirecte tijd niet meer bij te houden, omdat die is verdisconteerd in de directe tijd met cliënten. Tenminste – dat is de theorie. In de praktijk moet er nog wel degelijk het een en ander geregistreerd worden. Bijvoorbeeld om bepaalde toeslagen te kunnen ontvangen, of om zeker te weten dat de behandelsetting klopt met de vergoeding. Hieronder leest u over deze uitdagingen, en hoe u ze aanpakt.

De reistijdvergoeding (dat betekent bijhouden en plannen)

Bij het ZPM horen zo’n honderd toeslagen. Extra bedragen die u krijgt in bepaalde situaties. Reistijd is daar een van. Er zijn nu twee tarieven: eentje voor ritten korter dan 25 minuten, en eentje voor ritten langer dan 25 minuten (en korter of langer dan 45 minuten voor de Forensische zorg).  

We weten uit onze praktijk bij thuiszorgorganisaties dat er veel winst te halen is door het optimaliseren van routes.

Dat betekent allereerst dat een behandelaar de reistijd wel degelijk bij moet houden, omdat u anders niet weet welk tarief u kunt declareren. Daarnaast is het serieus de moeite waard om te kijken hoe de reistijd zo kort mogelijk kan zijn. Want of uw behandelaar nu 26 minuten of anderhalf uur in de auto zit, er wordt niet meer dan het tweede tarief vergoed. We weten uit onze praktijk bij thuiszorgorganisaties dat er veel winst te halen is door het optimaliseren van routes. Daarmee slaat u twee vliegen in één klap. U heeft verhoudingsgewijs een hogere vergoeding voor de reistijd én de behandelaar houdt tijd over voor cliëntcontact. Dit draagt bij aan de financiële ruimte en aan de kwaliteit van zorg. Direct cliëntcontact is immers waar het om draait.

De Wet Verplichte GGZ (dat betekent informeren en noteren)

Een andere toeslag houdt verband met de Wet verplichte GGZ. Heeft uw behandelaar een cliënt vanuit de Wvggz? Dan krijgt hij of zij een toeslag van zo’n € 775,-. Dit bedrag is bedoeld als compensatie voor het extra administratieve werk dat achter een zorgmachtiging vandaan komt.

Bij de meeste GGZ-aanbieders zijn er wel mensen die dit weten. De projectleider ZPM bijvoorbeeld, of iemand van de administratieve afdeling. Punt is dat de behándelaren het moeten weten. Zij moeten het immers noteren als ze een cliënt vanuit de Wvggz behandelen. Anders ontvangt u deze vergoeding niet. Als het om 100 cliënten gaat, hebben we het op jaarbasis ook over een vergoeding waar u een extra behandelaar voor kunt aannemen. Waarmee u wachtlijsten verkleint en kwaliteit van zorg vergroot.

De setting (dat betekent leveren of wijzigen)

De tarieven in het ZPM zijn gebaseerd op de setting waarin een behandeling gegeven wordt. Er zijn meerdere settings, met kenmerken als monodisciplinair, multidisciplinair, ambulant en klinisch. Dat klinkt overzichtelijk, maar de praktijk is weerbarstiger dan de definities. Zo zijn er cliënten die een aantal nachten per week in de kliniek slapen en een aantal nachten thuis. Onder welke setting vallen zij? En er zijn cliënten voor wie gaandeweg iets verandert. Ze beginnen bijvoorbeeld met alleen een psycholoog. Terwijl er later ook een maatschappelijk werker en een creatief therapeut aan te pas komen.

Hieraan kleven twee risico’s. Allereerst dat u te weinig vergoed krijgt. Bijvoorbeeld omdat u met een team zorg verleent, terwijl de cliënt een monodisciplinaire setting heeft. En daarnaast dat uw vergoeding achteraf niet rechtmatig blijkt. Bijvoorbeeld omdat de setting multidisciplinair is, maar er in de praktijk maar één psycholoog bij de cliënt betrokken was. Kijk daarom vooraf heel scherp welke setting het best past, en lever volgens deze setting. Gaat het in de praktijk anders? Wijzig dan de setting. Maakt een cliënt gebruik van meerdere settings? Houd dit dan ook bij. Dan voorkomt u later tegenvallers, omdat u niet kunt terughalen wat u precies geleverd heeft.   

Meer weten?

Lees ook:

Digitale ronde tafel over het ZPM

P5COM organiseert regelmatig een digitale ronde tafel over het ZPM. Ben je manager of directeur in de fz of ggz? Kijk dan wanneer de volgende digitale ronde tafel is, en meld je direct aan.