MENU

Zorg Zo verbetert u aantoonbaar kwaliteit

Zorgaanbieders besteden veel tijd, geld en energie aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Tegelijkertijd levert de implementatie van zorginhoudelijke methodes als ART, FHIC en FACT vaak onvoldoende op. De processen zijn stroperig, en kwaliteit schuurt soms met bedrijfsvoering. Met als gevolg dat iedereen al snel weer overgaat tot de orde van de dag.

Dat kan anders. Door op het juiste moment te beginnen én door te gaan, door de ondersteuning daarop af te stemmen, en door gebruik te maken van resultaatgerichte middelen. Hier lees je over deze drie succesfactoren.