MENU

GGZ Zó maken GGZ Delfland, Brijder, Altrecht en Eleos meer ruimte voor cliënten

Veel GGZ-aanbieders worstelen met de vraag hoe ze meer ruimte voor cliënten kunnen maken. GGZ Delfland bijvoorbeeld. Die organisatie meldde zich bij P5COM. Directeur Ferrald Dunnink: ‘We wisten dat er meer potentie zit in onze poliklinieken. En onze wachtlijsten zijn, net als bij alle GGZ-instellingen, te lang. Dat willen we anders.’

En dat kón ook anders, concludeerde onze Project Director Rob Janssen na een analyse. ‘De wachtlijst kon met in ieder geval de helft verkort worden. Door regelwerk en gedoe weg te halen bij behandelaren, zodat ze één à twee consulten meer per week kunnen doen. En door de processen vanuit de zorginhoud opnieuw in te richten.’

Die oplossingen werken in de praktijk, blijkt niet alleen bij GGZ Delfland, maar ook bij Brijder, Altrecht en Eleos. Hans van Klaveren, directeur van Altrecht: ‘Afgelopen jaar zijn we samen met P5COM aan de slag gegaan. Het effect nu is dat bijvoorbeeld de evaluaties in beginsel altijd met de cliënt zijn, ook steeds meer met familie, vooraf ingepland door ons secretariaat, dat dit goed in de agenda’s van onze behandelaren en regiebehandelaren past en dat dit ook nog helpt bij het op orde houden van alle administratieve verplichtingen zoals de ZVT en voortgangsbrief. Dat is enorm positief.’

Lees de ervaringen van de vier organisaties op SKIPR.