MENU

Ziekteverzuim: van procenten naar personen

De zorg heeft al jaren een probleem met ziekteverzuim. Dat probleem wordt alleen maar ernstiger. De oplossing? Die zit in scherp kijken naar de grondoorzaken in de organisatie. En vooral: meer oog krijgen voor de mensen achter de percentages.

De zorg heeft een fors probleem met ziekteverzuim …

De zorg heeft een bovengemiddeld hoog ziekteverzuim. Dat heeft onvermijdelijk impact op de geleverde zorg, op het werkplezier én op de bedrijfsvoering. En het probleem wordt steeds prangender. In het laatste kwartaal van 2018 steeg het verzuim naar 5,8 procent. Daarmee is de zorg koploper van alle door het CBS gemeten sectoren. En dat is geen incident. Ook het jaargemiddelde van de zorg was met 5,7 procent het hoogst. Tel daarbij op dat de arbeidsmarkt momenteel volstrekt overspannen is, en het risico op een vicieuze cirkel is helder: hoog ziekteverzuim zorgt voor meer druk op de rest van een team, zodat ook daar de kans op uitval toeneemt.

… dus is het zaak te focussen op de oorzaken

Om problemen echt op te lossen, moet je ze bij de wortel aanpakken. Bij P5COM helpen we organisaties in de zorg beter te presteren, ook op het gebied van verzuim. Iedere organisatie kent daarbij zijn eigen uitdagingen. Tegelijkertijd zien we ook een aantal grondoorzaken die bijna altijd een rol spelen. Een te grote (ervaren) werklast en een verstoorde balans tussen werk en privé zijn de bekendste usual suspects. Een gebrek aan oog voor preventie is dat al minder, net als een te grote span of control voor leidinggevenden. Toch zien we ook die vaak langskomen.

… en weer oog te krijgen voor de mensen

Waar oorzaken verschillen, zijn oplossingen altijd maatwerk. Met één rode draad: het werk zo organiseren dat mensen met plezier hun werk doen en minder vaak ziek zijn. Daarvoor moeten we afstappen van de nadruk op percentages. Het gaat om ménsen die ziek zijn. Teamleden, leidinggevenden en managers moeten weten wie er ziek is. En wat er moet gebeuren om diegene weer fit en aan het werk te krijgen en te houden. Dat vraagt om aandacht en persoonlijk contact. Het begint ermee dat mensen zich niet bij een anoniem, geautomatiseerd systeem ziekmelden. En het eindigt met een organisatie die erop gericht is om het welbevinden van haar mensen te bevorderen. Want ook voor verzuim geldt: voorkomen blijft beter dan genezen.

Casus VVT: van procenten naar personen

We kunnen ons voorstellen dat u denkt: mooi verhaal – maar hóé dan? Dat laten we u graag zien. In deze casus leest u hoe we een VVT-organisatie hielpen het ziekteverzuim terug te dringen. En wat dat opleverde.