MENU

WONINGCORPORATIES Beter resultaat, minder overhead: leve de integrale veranderaanpak


Heldere processen, praktische tooling én mensen die niet alleen weten wat ze moeten doen, maar dat ook daadwerkelijk kunnen en willen. Dat is de mix van factoren die nodig is voor duurzame verbetering in organisaties. In de praktijk focussen veel woningcorporaties vaak op één van die factoren. Daarom zijn P5COM, Squerist en Be Informed in 2022 nauwer gaan samenwerken. Samen helpen ze woningcorporaties te komen tot een integrale aanpak.

Samenwerking P5COM met be informed en Squerist

Het is geen nieuws meer dat woningcorporaties voor forse uitdagingen staan. Er moeten immers niet alleen snel meer woningen komen, de bestaande woningvoorraad moet ook flink verduurzaamd worden. En die opgaven worden de komende jaren alleen maar prangender – terwijl het steeds lastiger wordt om voldoende goede medewerkers te vinden. Nils van Schaik, oprichter en CEO van Squerist, begrijpt dan ook heel goed dat woningcorporaties gebrand zijn op digitalisering en automatisering. ‘Dat helpt om serieus tijd en geld te besparen. Maar ik zie ook dat het binnenhalen van software alleen vaak niet de oplossing is. Digitalisering mét een goede implementatie levert pas waarde op voor je organisatie. En daar heb je ook goede processen en procesbeschrijvingen voor nodig.’ Van Schaik weet waar hij over praat: zijn bedrijf was recentelijk nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Processenboek van Aedes.

Ongebruikt gereedschap

Alex Veen is Senior Business Development Manager bij Be Informed, experts in het digitaliseren van processen en het ontwikkelen van de juiste tools. Hij vult aan: ‘Op het meest basale niveau kun je een proces alleen digitaliseren en automatiseren als je weet hoe het werkt. In de praktijk zien we dat veel woningcorporaties hun processen maar beperkt beschreven hebben. Of dat de processen wel beschreven zijn, maar de praktijk er heel anders uitziet. Een digitaliseringsslag is dus óók een geschikt moment om je processen tegen het licht te houden. Ook processen waar in jaren niets aan veranderd is. Daarvoor is het wel belangrijk dat je de mensen meeneemt die het uiteindelijk moeten doen. Anders loop je het risico dat er op papier een strak proces staat, en dat er een fantastisch stuk gereedschap is ontwikkeld, maar dat lang niet iedereen ermee aan de slag gaat.’

Dat brengt ons bij de derde factor van belang: de mens. Rob Nas, Project Director Woningcorporaties & Bouw bij P5COM: ‘De grootste uitdaging bij veel veranderprocessen is zorgen dat het gebéúrt. Dat heeft alles te maken met de houding en het gedrag van medewerkers en hun leidinggevenden. Techniek is daarbij  altijd een hulpmiddel, geen doel op zich. Je investeringen in digitalisering en procesbeschrijving werpen pas echt vruchten af, als mensen er op de juiste manier mee aan de slag gaan.’

Met elkaar, niet na elkaar


Voor het beste resultaat moeten organisaties dan ook een integrale aanpak hanteren. Nas: ‘Met eerst een haarscherpe analyse van de uitdagingen, vervolgens passende oplossingen in proces en digitalisering, en ten slotte een goede implementatie. En dan het liefst niet als drie losse componenten na elkaar, maar met overlap en afstemming. Zodat medewerkers ook mee kunnen praten over oplossingen, en de afdeling IT snel doorheeft wat er bijvoorbeeld nodig is aan training.’

Vaak schakelen woningcorporaties verschillende partijen in voor die verschillende stadia van verandering. Logisch, want daarmee halen ze in theorie voor elk onderdeel de beste kennis en kunde in huis. Maar verschillende partijen hebben vaak ook allemaal hun eigen belangen, planningen en processen. Dat maakt het traject vaak foutgevoelig, langdurig en kostbaar.

Voordelen van samenwerking

Product dat past

Daarom werken Squerist, Be Informed en P5COM nauwer samen. Nas: ‘Samen kunnen we zorgen dat strategie, besturing, proces, automatisering en gedrag veel beter op elkaar aangesloten worden. En als we ergens samenwerken, krijgt de opdrachtgever met één projectleider te maken. Die houdt overzicht, en schakelt de anderen bij zodra het kan. Zo werken we efficiënter. En daardoor is de doorlooptijd korter, blijven de kosten lager, en passen het traject en eindresultaat bij wat de corporatie oorspronkelijk voor ogen had.’

De organisaties zijn elkaar de afgelopen jaren al geregeld tegengekomen tijdens trajecten bij woningcorporaties. Van Schaik: ‘En dan merkten we altijd dat we snel en stevig op één lijn zaten. We hebben alle drie het uiteindelijke resultaat hoog in het vaandel. Het draait om oplossingen voor de klant, niet om het maken van onze uren. Onze expertises vullen elkaar prima aan, en we zijn allemaal meer dan bereid om die met elkaar te delen.’ Veen: ‘Bij het vormgeven van de samenwerking liepen het contact en de afstemming altijd prettig. Daarom weten we ook dat we woningcorporaties samen nóg beter van dienst kunnen zijn. Dat voordeel willen we graag meegeven aan meer corporaties.’

Squerist is een ervaren speler op het gebied van businesstransformatie en het testen en implementeren van processen. Zo zorgt ze voor logische en samenhangende bedrijfsprocessen.

Be Informed is gespecialiseerd in het direct omzetten van bedrijfsprocessen naar automatisering.  Het Be Informed platform kan ook de proces-schema’s van Squerist direct omzetten naar een geautomatiseerde oplossing.

P5COM is een toonaangevende speler in het verbeteren van operational en service excellence. Met haar implementatiekracht zorgt de organisatie voor blijvende verandering in proces, gedrag en besturing.

Meer weten?

Neem dan gerust op contact met Rob Nas.