MENU

GEHANDICAPTENZORG Een klantbureau met meerwaarde voor cliënten, verwanten, medewerkers én organisatie

Op meer dan tweehonderd locaties werkt Amerpoort aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Bestuurder Paul Willems: ‘Wij willen dat cliënten in elke fase van hun leven de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Als iemand als kind van vijf binnenkomt, als hij dertig is én als hij zeventig is.’ Dat begint met de best mogelijke match als een nieuwe cliënt aangemeld wordt. En eerlijk is eerlijk, daar was nog winst te boeken.

Wij willen dat cliënten in elke fase van hun leven de juiste zorg op de juiste plek krijgen

Samen met P5COM ging Amerpoort afgelopen jaar aan de slag. Centraal stond de vraag: hoe geven we cliënten een warm welkom, én laten we zorgvraag en -aanbod een leven lang op elkaar aansluiten? Managing consultant Vahag Avakian: ‘Samen keken we: wat moet er straks anders zijn dan nu? En vooral: wat gaan cliënten daarvan merken? Zo wilde Amerpoort dat mensen die zich aanmelden één contactpersoon krijgen, zodat ze niet met steeds verschillende mensen contact hebben. Verder wilde Amerpoort uit de som van de aanmeldingen trends in de zorgvraag kunnen destilleren, zodat ze daar haar aanbod op aan kon passen. Want dan staat de cliënt echt centraal. En natuurlijk wilde ze dat mensen die zich aanmelden snel en zonder gedoe geplaatst worden op een plek waar zij zich prettig voelen, én waar de begeleiding ook het gevoel heeft: dit past goed.’

Mensen uit verschillende disciplines gingen daarvoor om tafel – van directie tot management, en van begeleiders tot verwanten. Het resultaat mag er zijn: een nieuw klantbureau, dat zorgt voor snellere en betere matches, én beter zicht op veranderende zorgvragen. 

In deze video zie je hoe de mensen van Amerpoort dit traject ervaren hebben.