MENU

WONINGCORPORATIES Laurentius vond de juiste ketenpartner: ‘Focus eerst op het contact, dan op het contract’

Woningcorporatie Laurentius uit Breda staat de komende jaren voor forse uitdagingen. Ze moet verduurzamen, herstructureren én nieuwbouwen. Logisch dat ze daarvoor liefst met vaste bouwpartners werkt. Maar hoe vind je een partij die bij je past? Laurentius zette er samen met P5COM een bijzonder traject voor op. Met inspraak van medewerkers en stakeholders, met een rotsvast vertrouwen in resultaatgericht samenwerken, en met een uitvraag die níét draaide om geld. En vooral: met resultaat.

We zijn na een aantal magere jaren eindelijk weer in de gelegenheid om te investeren, maar we moeten wel keuzes maken. Gaan we renoveren en verduurzamen? Gaan we slopen en nieuwbouwen? Wat is de beste mix? We zochten een partner die ons daarover kan adviseren, en die breder kijkt dan alleen de vastgoedkant.

Fedde van der Zee is manager vastgoed bij Laurentius. Hij vertelt dat de corporatie eigenlijk op zoek was naar het schaap met de vijf poten. ‘We zijn na een aantal magere jaren eindelijk weer in de gelegenheid om te investeren, maar we moeten wel keuzes maken. Gaan we renoveren en verduurzamen? Gaan we slopen en nieuwbouwen? Wat is de beste mix? We zochten een partner die ons daarover kan adviseren, en die breder kijkt dan alleen de vastgoedkant. Een partij die dus óók goed is in bewonersbegeleiding, en oog heeft voor wat er na oplevering van een project gebeurt. Bovendien zochten we een partij om meerdere jaren mee samen te werken. Zeker de komende acht jaar.’

Maar bij grotere bouwprojecten is het normaalgesproken einde project, einde relatie. Dat is zonde. We willen juist een leercurve doormaken met elkaar, samen beter worden.

In het ondernemingsplan van Laurentius is veel aandacht voor ketensamenwerking. Van der Zee: ‘Bij schilderwerk en dagelijks onderhoud hebben we daar al goede ervaringen mee opgedaan. Maar bij grotere bouwprojecten is het normaalgesproken einde project, einde relatie. Dat is zonde. We willen juist een leercurve doormaken met elkaar, samen beter worden. Als wij de komende acht jaar acht grote projecten gaan ontwikkelen, willen we dat ieder project beter verloopt dan het vorige. Zonder vaste partner lukt dat niet. Maar hoe vind je de juiste? Dat was de uitdaging.’

Bewoners centraal

Rob Nas, project director woningcorporaties bij P5COM, werd gevraagd om daarbij te helpen. Nas: ‘Vanaf het begin, eind 2021, hebben we het traject gestructureerd aangepakt. Wij doen dat met Design Sprints, die we hebben ontwikkeld op basis van de principes van Scrum. Het is een aanpak gericht op resultaat, én op maximaal draagvlak bij alle betrokkenen. De eerste stap was helder krijgen wat we precies zochten. En niet alleen vanuit de vastgoedkant. In het projectteam en in de uiteindelijke selectiecommissie zaten mensen uit de hele organisatie, ook vanuit Wonen. Uiteindelijk draait het immers om de huurders.’

Voor mij was dit een mooie kans om eens een heel andere kant van de organisatie te zien. En om invloed te hebben. Ik werk inmiddels zo’n 15 jaar bij corporaties, en een voortdurende frustratie is dat je als beheer altijd pas achteraf geconfronteerd wordt met dingen waar je vooraf over had willen sparren.

Jan Paul van der Zee was een van de leden van het projectteam. In zijn dagelijks werk is hij wijkconsulent. ‘Voor mij was dit een mooie kans om eens een heel andere kant van de organisatie te zien. En om invloed te hebben. Ik werk inmiddels zo’n 15 jaar bij corporaties, en een voortdurende frustratie is dat je als beheer altijd pas achteraf geconfronteerd wordt met dingen waar je vooraf over had willen sparren. Of het nou gaat om rijroutes van bouwverkeer, de plaats van de containers bij een appartementencomplex, of het tijdstip van geluidsoverlast. Het hoort er allemaal bij, maar als je dan een nieuwe partner zoekt, dan liefst wel eentje die daar echt over wil meedenken, en met wie het goed samenwerken is.’

Uitvraag als verademing

Nas: ‘We hebben input en inspiratie opgehaald bij collega-corporaties, en binnen Laurentius. We hebben veel mensen gevraagd: wat is je droom, wat is belangrijk, wat moet er sowieso in de uitvraag? Daar kwam een uitgebreid document uit voort, waarmee we twaalf potentiële partners hebben aangeschreven. En in die hele uitvraag hebben we met geen woord over geld gerept. Dat was wel uniek, volgens mij.’

De reacties op de uitvraag waren ontzettend positief. Sommige partijen vonden het echt een verademing, zo’n uitvraag die serieus draait om samenwerking. Negen van de twaalf partijen schreven in, en de inzet en energie spatte ook van veel van die inschrijvingen af.

Fedde van der Zee: ‘De reacties op de uitvraag waren ontzettend positief. Sommige partijen vonden het echt een verademing, zo’n uitvraag die serieus draait om samenwerking. Negen van de twaalf partijen schreven in, en de inzet en energie spatte ook van veel van die inschrijvingen af. Dat was geweldig, maar brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Want je weet dat je er van die negen zeker acht gaat teleurstellen. Rob heeft ons tijdens deze selectiefase geholpen om de inschrijvingen zo objectief mogelijk te beoordelen. Met de drie partijen die overbleven, zijn we nog dieper gegaan. Zij hebben echt een uitgebreid plan van aanpak aangeleverd, en we hebben over en weer bezoeken afgelegd. Omdat we echt van elkaar wilden weten: hoe werk je? Wat is je DNA?’

Match gevonden

Jan Paul van der Zee: ‘We hebben echt eerst gefocust op het contact. Uiteindelijk hadden we met Van Wijnen Breda een geweldige klik, op alle gebieden. Daar hadden we echt het gevoel: jullie zien onze klanten als je eigen klanten. Daardoor kijken we echt uit naar de samenwerking. Ik vond het zelf een intensief traject, maar het was zeker de moeite waard. Bij veel projecten zeiden bewoners in het verleden: ik zie Laurentius niet. Maar ik heb goede hoop dat onze bewoners de mensen van Van Wijnen óók gaan zien als Laurentius. En dan weten we zeker: dit is een goede match.’