MENU

Onderwijs Meer tijd voor studenten én minder werkdruk

Docenten zijn vaak maar twee van de vijf werkdagen bezig met het voorbereiden en geven van lessen. Overleg, administratie en bijkomende taken slokken de rest van de dagen op. Zonde, want de ervaren werkdruk is al hoog genoeg – en bovendien stellen studenten terecht steeds hogere eisen aan hun onderwijs. En juist op dat onderwijs ligt vaak te weinig de focus.

Wij helpen u in vier stappen weer scherp te stellen op waar het om draait. Samen met docenten analyseren we organisatie en samenwerking, vertalen we verbeterpunten in verbetervoorstellen, én zorgen we voor een breed gedragen plan van aanpak. Dat plan brengen we bovendien samen van het papier naar de praktijk. Maar uiteindelijk draait het niet om wat we doen, maar wat dat duurzaam oplevert. En dat is: focus, meer tijd voor onderwijs, overzicht en een effectief team.

Bekijk de presentatie: Juiste focus in het mbo en hbo.