MENU

Industrie In-house consulting en 11 miljoen meer productiviteit

In-house consulting en 11 miljoen meer productiviteit

De vraag

Help ons in drie jaar met 15 procent te groeien, zónder langdurige externe inhuur

Een beursgenoteerd logistiek bedrijf was actief in een groot aantal landen op drie continenten en wilde verder groeien. Die expansie wilde het bedrijf met eigen middelen financieren, door een toename van de productiviteit met gemiddeld 15 procent. Dit productiviteitsdoel moest binnen drie jaar bereikt worden. Vandaar dat het ons vroeg: wat zijn de mogelijkheden om zo’n majeure operatie resultaatgericht te sturen zonder legio externe consultants drie jaar lang in huis te hebben, en vooral te moeten betalen?

Het doel

Groei via het Knowledge Transition Program®

De groei van 15 procent konden we bereiken via het zogenoemde Knowledge Transition Program® (KTP®). Dit programma bestond uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel was het selecteren, trainen en begeleiden van een groep van 20 high-potentials uit twaalf landen om hen voor te bereiden op hun toekomstige rol als in-house consultants op het gebied van operationele performanceverbetering. Het tweede onderdeel was het uitvoeren vier projecten die zouden leiden tot substantiële verbeteringen van de operationele performance. Het laatste onderdeel was het borgen van de structuur met de oprichting van een in-house consulting group (IHCG).

Het laatste onderdeel was het borgen van de structuur met de oprichting van een in-house consulting group (IHCG)

De aanpak

Programma voorbereid, en gestart

Samen met een klein team hebben we in twee maanden de tijd het volledige programma voorbereid. Het team maakte een gedetailleerd stappenplan, selecteerde de locaties waar de verbeterprojecten zouden plaatsvinden en ontwikkelde de opleidingsmodules. Ook selecteerde het team – samen met een internationale stuurgroep – de (potentiële) in-house consultants. Deze high-potentials kregen eerst vier weken training.

Verbetertrajecten uitgevoerd

Na de twee opstartmaanden begonnen de leden van het projectteam tegelijk op meerdere locaties in twee landen met de uitvoer. Ze maakten analyses, presenteerden de bevindingen aan het regionale managementteam, stemden projectplannen af en startten met de verbeterprojecten. De performance specialisten van P5COM deden het projectmanagement en vooral de intensieve begeleiding van de in-house consultants op de werkvloer. Bijzonder uitdagend was het overkoepelende programmamanagement. Dat vroeg immers beheersing van projecten met meerdere managers in verschillende landen én afstemming met de stuurgroep.

Verbetertrajecten afgerond én concept-IHCG uitgewerkt

Na zes maanden rondden de diverse projectteams de verbeterprojecten succesvol af. Ter evaluatie volgde weer een periode van vier weken training, zelfreflectie, van elkaar leren en teamwork. Daarna werd de tweede ronde verbeterprojecten in andere landen opgestart.

Parallel hieraan begonnen we met het uitwerken van het concept-IHCG. Organisatorische, structurele en procesmatige vraagstukken moesten worden opgelost en afgestemd. De uitkomst: het volledige team zou worden opgesplitst in vier IHCG-teams op drie continenten. Boven deze teams kwam één manager met wereldwijde verantwoordelijkheid. De interne processen van de drie teams moesten vooral gericht zijn op het vastleggen en uitwisselen van kennis. Best practices uit het ene land moesten bijvoorbeeld gedeeld worden met andere landen.

Containers Logistiek

Nieuwe structuren geïmplementeerd, inhouse consultants gestationeerd

Meteen na goedkeuring van het concept begon de implementatie van de nieuwe structuren en processen in de diverse geselecteerde landen. Na afronding van de tweede ronde verbeterprojecten werden de verschillende teams van in-house consultants op hun thuisbasis geïnstalleerd. Voor sommigen betekende dat een verhuizing. Van de 20 high-potentials haakten er daarom 4 af. De in-house consultants namen vanaf hun installatie in teams of als projectmanagers het initiatief bij zeer uiteenlopende verbeterprojecten op verschillende locaties.

Voortdurend geëvalueerd

Na afronding van het KTP, met in totaal een doorlooptijd van circa 17 maanden, kwamen we nog enkele keren bij de opdrachtgever en de verschillende landenteams langs om de verdere realisatie van de productiviteitsdoelstelling te evalueren.

De resultaten

Binnen 15 maanden een nieuwe structuur én 11 miljoen verbetering

De resultaten van het programma mogen er zijn. De in-house consulting groups waren binnen 15 maanden opgericht en operationeel. De 4 verbeterprojecten hebben geleid tot een geaccordeerde productiviteitsverbetering van rond 11 miljoen euro. Hiermee was 70 procent van productiviteitdoelstelling van 3 jaar al gerealiseerd. En werd de investering in het programma meerdere keren terugverdiend.