MENU

GRZ Benchmark:
Gericht verbeteren met direct bruikbare data

GRZ Benchmark wordt besproken in het mdo

GRZ Benchmark

Contact

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Lars Tomson via e-mail: l.tomson@p5com.eu of telefonisch op: +31 6 100 16 512.

U wilt als GRZ-aanbieder optimale prestaties leveren. Concreet: een hoge kwaliteit van zorg, geboden door professionals die plezier hebben in hun werk en waarvoor u een gezonde vergoeding ontvangt. Onze GRZ Benchmark helpt u daarbij. Praktisch en meetbaar.

GRZ Benchmark grafiek ligduur

Antwoorden op essentiële vragen

Met de GRZ Benchmark krijgt u inzicht in essentiële vragen zoals:

 • Waar ligt voor mijn organisatie het grootste verbeterpotentieel?
 • Hoe kan ik de behandeleffecten verbeteren?
 • Op welke manier kan ik de kosten per DBC verlagen?

Objectieve prestatiemeting

In de GRZ Benchmark vergelijken we uw prestaties met die van anonieme peers. Dat doen we op basis van indicatoren die bepalend zijn voor verbetering, zoals:

 • Ligduur
 • Inzetmix van behandeldisciplines
 • Klinische effectiviteit
 • Kosten per DBC
GRZ Benchmark grafiek kosten per DBC-duur

Voor duurzame verbetering

 • Direct bruikbare resultaten in alle lagen van uw organisatie: van strategiesessies in het MT tot expertbijeenkomsten van behandelaren en MDO’s
 • Extra stappen dankzij een vakkundige dialoog. Bijvoorbeeld door de zorgpaden samen tegen het licht te houden
 • Stevig staan in de onderhandelingen met verzekeraars: zij hebben niet meer het informatiemonopolie
 • Een sterke PDCA-cyclus opbouwen: u doet twee keer per jaar mee aan de GRZ Benchmark

Start nu met de GRZ Benchmark

Ervaar meteen de toegevoegde waarde van inzicht in de prestaties van uw organisatie ten opzichte van peers. En ontdek de hoge kwaliteit van de GRZ Benchmark: de bruikbaarheid, de complete set aan data, de hoogwaardige grafische weergave en de aansluiting op uw eigen dashboard.

 • Objectieve prestatiemeting
 • Antwoorden op essentiële vragen
 • Direct aan de slag met de uitkomsten
 • Voor blijvend intern én extern succes
 • In drie stappen naar verbetering

Of neem contact op met Lars Tomson voor meer info.

GRZ Benchmark wordt besproken in het mdo

Aantoonbaar positieve gebruikerservaring GRZ Benchmark


Zorgaanbieders die de GRZ Benchmark van P5COM gebruiken, voelen zich sterker in de onderhandeling met zorgverzekeraars. Ook kunnen ze systematisch werken aan verbetering. Dat blijkt uit onderzoek naar gebruikerservaring.  Onderzoeker Claudia van den Oosten: ‘De benchmark voorziet in de behoefte aan heldere informatie. Gebruikers ervaren de kwaliteit als hoog. Dat heeft te maken met de bruikbaarheid, de complete set aan data, de grafische weergave en de aansluiting op het eigen dashboard.’ Lees de resultaten van het gebruikersonderzoek.

Lees de resultaten van het gebruikersonderzoek

Sevagram hand in hand

Succes bij collega-organisaties: Sevagram

‘We leverden uitstekende zorg, maar de bedrijfsvoering was niet optimaal. De exploitatie en de begroting waren niet in evenwicht. En de verzekeraar gaf druk op de prijs’, vertelt Frank Otten, directeur GRZ bij Sevagram. Samen met P5COM ging de organisatie aan de slag. Met resultaat: nog betere zorg en een betere balans in de boeken.

Lees het hele verhaal van Sevagram

Succes bij collega-organisaties: QuaRijn

Onvoldoende grip, lege bedden en sturen op gevoel. Dat was de uitgangspositie van QuaRijn. De organisatie bracht samen met P5COM meer dan 20 verbetermogelijkheden in kaart, en voerde ze door. Inmiddels is de organisatie financieel gezond, bekend in de regio én klaar voor een ambitieuze toekomst. Lees de hele casus in het whitepaper ‘Excellente en efficiënte geriatrische revalidatiezorg’. 

Lees de hele casus van QuaRijn

In 3 stappen naar verbetering

U ontvangt een gestandaardiseerde data-uitvraag op trajectniveau. Hierdoor kunnen we de juiste vergelijkingen presenteren terwijl het u weinig tijd kost. De ervaring leert dat een controller één uur nodig heeft om de gegevens aan te leveren.

We nemen de gegevens van uw organisatie op in onze database en de rapportage. Natuurlijk doen we dit geanonimiseerd. U ontvangt een heldere en toegankelijke rapportage.

We spreken de uitkomsten van de benchmark met u door en zetten deze in perspectief. Daarbij gebruiken we natuurlijk onze expertise en onze ervaring bij eerdere projecten.

Start nu met de GRZ Benchmark

Ervaar meteen de toegevoegde waarde van inzicht in de prestaties van uw organisatie ten opzichte van peers. En ontdek de hoge kwaliteit van de GRZ Benchmark: de bruikbaarheid, de complete set aan data, de hoogwaardige grafische weergave en de aansluiting op uw eigen dashboard.

 • Objectieve prestatiemeting
 • Antwoorden op essentiële vragen
 • Direct aan de slag met de uitkomsten
 • Voor blijvend intern én extern succes
 • In drie stappen naar verbetering

Of neem contact op met Lars Tomson voor meer info.

GRZ Benchmark wordt besproken in het mdo

Onze Klanten over de GRZ benchmark

P5COM heeft jarenlange ervaring in het duurzaam helpen verbeteren van GRZ-organisaties. We zijn expert op het gebied van analyse en implementatie. En onze kennis delen we graag.

Doordat we nu meer gegronde resultaten hebben, is het leuker om het gesprek te voeren én raken collega’s er meer vertrouwd mee. Ze realiseren zich bijvoorbeeld beter waarom het belangrijk is om op de dag van ontslag ook meteen een opname te doen, omdat ze meteen zien dat het weer een dag scheelt.

Cindy Stienen – de Graaf, teamleider geriatrische revalidatie Stichting Land van Horne

De verzekeraar heeft soms meer informatie dan de eigen organisatie. Terwijl ik vind dat je niet afhankelijk moet zijn van de informatie van een externe stakeholder. Dat betekent dat je daar als aanbieder dus stappen in moet zetten.

Controller – GRZ organisatie

De concrete cijfers triggeren ons om het er met elkaar over te hebben, met management, directie en zorginhoudelijke professionals. We bespreken of iedereen de opvallendheden in de resultaten herkent en ervaart, en als dat zo is, of we er ook wat mee moeten.

Bestuurder – GRZ Organisatie

Je leert met elkaar te denken in mogelijkheden, en dat is wat revalideren ook is: denken in mogelijkheden.

Zorgprofessional – GRZ Organisatie

Kennis en implementatiekracht van experts

P5COM heeft jarenlange ervaring in het duurzaam helpen verbeteren van GRZ-organisaties. We zijn expert op het gebied van analyse en implementatie. En onze kennis delen we graag.