MENU

In vier stappen naar aantrekkelijk werkgeverschap

Maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld in de zorg, kampen al jaren met personeelstekorten. En het lijkt er niet op dat die krapte snel achter de rug is. Wie medewerkers wil vinden én behouden, doet er daarom goed aan bewust te investeren in attractief werkgeverschap. Daar helpen we graag bij.

Aantrekkelijk werkgeverschap is de basis voor kwaliteit …

De beste zorg leveren – dat is het doel. Maar door de situatie op de arbeidsmarkt is het al jaren lastig dat doel te bereiken. Het verloop, het verzuim en de personeelstekorten in de zorg zijn problematisch hoog – en de medewerkertevredenheid daalt. Allemaal factoren die elkaar bovendien versterken. Als u van medewerkers fans weet te maken, kunt u dat doorbreken. Zulke medewerkers doen immers niet alleen goed en met plezier hun werk, maar vertellen hun positieve ervaringen ook verder. En dat maakt u aantrekkelijker voor potentiële nieuwe medewerkers.

… maar is geen trucje dat u even doet

Hoe maak je medewerkers fan, als er überhaupt al nauwelijks tijd is om over het werk te praten? Door aan de slag te gaan met zaken die uw medewerkers belangrijk vinden én die u zelf kunt beïnvloeden. Zaken als zinvol werk en de ruimte om zelfstandig te handelen bijvoorbeeld. Vaak zijn ook dát factoren die elkaar beïnvloeden. Dat vraagt dus om een evenwichtige aanpak.

Wij geven u inzicht in de bepalende factoren …

We kennen de branche waarin u werkt. We weten aan welke knoppen u kunt draaien én wat uw medewerkers drijft. Daardoor weten we ook wat de zes pijlers zijn onder attractief werkgeverschap. Die draaien, naast zinvol werk en zelfstandig handelen, om werkdruk, leiderschap, werkklimaat en ontwikkeling.

… en helpen ze stap voor stap te vertalen in een plan dat werkt

We inventariseren altijd eerst de huidige stand van zaken in uw organisatie. Van daaruit bouwen we samen aan een onderbouwd plan van aanpak op iedere pijler. Dat proces bestaat uit vier stappen. We beginnen met interviews en desk research, om via onderzoek en analyse tot een presentatie te komen – op basis waarvan ú de koers bepaalt. Die leggen we vast in een plan van aanpak en een business case. En als u dat wilt, brengen we die vervolgens samen met uw organisatie in praktijk. Daar nemen we dan ook resultaatverantwoordelijkheid voor.

Presentatie aantrekkelijk werkgeverschap

In de presentatie aantrekkelijk werkgeverschap leest u alles over de zes pijlers: de betekenis, de samenhang én wat wij daarin voor u kunnen doen.