MENU

GGZ Week 1 van de Wvggz - Goede samenwerking, maar ook: langere doorloop en meer papierwerk

De nieuwe Wet verplichte ggz is van start gegaan. In Friesland bleven de nieuwe ruimtes voor tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel de eerste dagen grotendeels leeg. Na een week zijn er zes crisismaatregelen afgegeven, geheel in lijn met de prognose. In deze blog zet ik op een rij wat ik tot nu toe tegen ben gekomen.

Een goede voorbereiding …

Nog voor de kerst organiseerden GGZ Friesland, de Friese gemeenten en de GGD Fryslân – die in geval van een crisismaatregel de betrokkene hoort – een proefimplementatie. Dat deden ze samen met het landelijk ketenbureau. De bevindingen van deze proef, met name op ict-gebied, maakten duidelijk dat extra opletten nodig is. Het was psychiaters én burgemeesters bijvoorbeeld onduidelijk wie wanneer een bericht krijgt, als een bepaalde stap in de portal is genomen. Deze zorgen zijn direct gedeeld met de leverancier van de portal.

Omdat we niet zeker wisten hoe de ict-omgeving zou werken tijdens de jaarwisseling, hebben we op 30 december nog in de keten afgestemd hoe we zouden handelen bij onduidelijkheid. De afstemming en samenwerking liepen gelukkig soepel in de eerste week. Iedereen heeft tenslotte ook hetzelfde doel: de betrokkene de best passende verplichte zorg te geven – ook onder deze nieuwe wet.

… voorkomt handelingsverlegenheid

Dankzij de goede voorbereidingen zijn de hulpverleners van de GGZ, de medewerkers van de GGD en het OM, en de bestuurders van de gemeenten niet handelingsverlegen. Ze zetten de juiste acties uit en nemen bij onduidelijkheid meteen contact op met elkaar. Wel merken we dat er de nodige interpretatieverschillen zijn. Moet er nu wel of geen afstemming zijn met deze of gene? Moet deze brief nu wel of niet verstuurd worden?

… al nemen doorlooptijd en papierwinkel wel toe

Het proces duurt ook langer. Een beoordeling voor een inbewaringstelling leidde bijna direct tot een gedwongen opname. Nu zit er gemiddeld twee-en-een-half uur tussen de beoordeling en het besluit van de burgemeester.

We merken verder dat de bureaucratie flink is toegenomen. Dat benoemt ook burgemeester Buma van Leeuwarden, in het interview met hem dat recent in het Algemeen Dagblad verscheen – de passage staat onder het kopje ‘Ontluisterend’. De eerste patiënten die in Friesland een crisismaatregel ontvingen, hebben intussen al een berg brieven en folders gekregen, omdat dit van de wet nu eenmaal moet. In de woorden van de medewerkers van het bureau geneesheer-directeur: ‘Ze krijgen zoveel brieven, je zou er vanzelf verward van worden.’ De laatste berichten zijn dat deze papierwinkel door de patiënten volstrekt genegeerd wordt.

In het volgende blog schrijf ik over de interpretatie-vraagstukken die een nieuwe wet geeft en welke impact dit heeft op het dagelijks werk de psychiaters en de ondersteuning van het bureau geneesheer-directeur.