MENU

Managing Consultant

Martijn Bisschop

Door de wol geverfde commercieel econoom, die organisaties helpt meetbaar beter te presteren

Managing Consultant

Martijn Bisschop

Door de wol geverfde commercieel econoom, die organisaties helpt meetbaar beter te presteren

Door de wol geverfde commercieel econoom …

Martijn studeerde Commerciële economie met een focus op internationale markten. Hij werkte onder meer als consultant, projectleider en teamleider in binnen- en buitenland, in de zorgsector én in technische omgevingen. Zijn kracht is dat hij mensen en organisaties mee kan nemen in cultuurverandering – in de breedste zin van het woord. ‘Teams kunnen vaak veel meer dan ze zelf voor mogelijk houden. Als ze dat eenmaal inzien, komt er enorm veel energie los.’

Martijn is buiten werk Bourgondiër én bokser. Dat laatste doet hij minstens twee keer per week, in de trainingszaal.

… die organisaties helpt meetbaar beter te presteren

Martijn is analytisch en resultaatgericht, maar heeft ook oog voor verbinding en veiligheid. Want of het nou gaat om operationele of financiële prestaties, het zijn de mensen die het verschil moeten maken. Verbetering draait volgens Martijn dan ook altijd om proces, sturing én gedrag. Dat vraagt om focus op drijfveren en randvoorwaarden – in de techniek net zo goed als in de zorg.

Wilt u weten wat een P5COM-consultant voor u kan betekenen?

Of u nu een betere liquiditeit wilt, of tevredener klanten, of beter presterende teams. En of u nu bij een gemeente werkzaam bent, of in zorg, onderwijs, of bouw. Er is bijna altijd een consultant van P5COM die u kan helpen. Dat leest u ook terug in onze casussen. En dat hoort u van onze opdrachtgevers. Maar u kunt er ook gewoon met ons over praten.

Neem contact op