MENU

GGZ Integrale verbeterslag bij Reinier van Arkel

Integrale verbeterslag bij Reinier van Arkel

‘Ik denk dat we inderdaad wel eilandjes waren. En dat is dankzij P5COM echt veranderd.’

Bij de Reinier van Arkel groep lukte het maar niet om gewenste veranderingen daadwerkelijk vorm te geven. Samen met P5COM lukte het wel, met als gevolg: nieuw ontwikkelde en geïmplementeerde zorgprogramma’s, sturing op zorginhoud én bedrijfsvoering, verbeterde cliëntlogistiek en een forse stijging van de productiviteit. Kijk hoe de medewerkers van Reinier van Arkel het traject ervoeren.