MENU

RONDE TAFEL Digitale ronde tafel duurzame wijkverpleging

Op vrijdag 9 juni 2023 van 14:00-16:00 uur organiseert P5COM een Digitale Ronde Tafel met als thema Duurzame Wijkverpleging. De Ronde Tafel is bedoeld voor directeuren en managers in de wijkverpleging. Op deze pagina vindt u meer informatie over het event en meldt u zich eenvoudig aan.

De kracht van lef – en van een ander perspectief. Leren van en met elkaar.

Het zal voor u geen nieuws zijn dat de wijkverpleging onder druk staat. De sector heeft dringend behoefte aan duurzame verandering om de noodzakelijke zorg te leveren, nu én in de toekomst. Want de zorgvraag neemt toe, terwijl het aantal medewerkers afneemt. En het lijkt er niet op dat die trends op korte termijn afbuigen of afzwakken. Natuurlijk staat de sector niet stil. We weten dat op veel plekken in het land goede initiatieven worden gestart. Maar ook het experiment bekostiging lijkt een goede stap om de focus te verleggen van vergoedingen per uur, naar inhoud en uitkomsten van zorg.

Ronde tafel: van en met elkaar leren

We zien ook dat de sector op veel vlakken nog worstelt. Hoe past de inzet van technologie en nieuwe hulpmiddelen bij persoonlijke zorg? Hoe faciliteren we het goede gesprek hierover met collega’s en cliënten? Hoe zorgen we voor een goede toerusting van onze wijkverpleegkundigen? En hoe richten we ons zoveel mogelijk op passende zorg? En wat ís dat dan, passende zorg? Veel organisaties zetten vol in op de efficiëntie van het werk, maar kunnen nog scherper focussen op de effectiviteit. Daarover gaat onze digitale ronde tafel. Samen met managers en directeuren uit de sector leggen we de nadruk  op oorzaken, oplossingen, en vooral: het delen van kennis.  Want in de zoektocht naar een duurzame wijkverpleging kunnen we van en met elkaar leren.

Programma Digitale Ronde Tafel Duurzame Wijkverpleging

  • Reflectie vanuit P5COM op de uitdagingen van minder capaciteit en meer zorgvraag
  • Inspiratie over hoe je werk maakt van passende zorg
  • Ronde-Tafel gesprek om ideeën, producten en/of aanpak onderling te delen
  • Ruimte voor interactie, vragen en discussie

Inschrijven Digitale Ronde Tafel Duurzame Wijkverpleging

Vul het formulier hieronder in om u in te schrijven. Nadat u het formulier heeft ingevuld ontvangt u een bevestiging per email. Eén dag voor het event ontvangt u de link naar de Teams-omgeving.